© Copyright Virserums sportfiskeklubb 2002-2023

Prislista & regler 2023 och framåt

Skriv ut din prislista här:

 Prislista Lysegöl

Prislista Ånglegöl

Priser och regler fr o m 1/1- 2023 och framåt

Lysegöl (fiske efter regnbåge)

Fiskekort: Dygnsfiskekort/Årskort krävs och kan lösas mellan 1/5-31/3.     Pris:  220 kr/dygn för icke medlem, medlem 180 kr/dygn. Årskort 1350 kr + medlemsskap Barn under 15 år fiskar på målsmans fiskekort. Max 2 fiskar/dygnskort.  Ungdomar ej fyllda 18 år kan köpa dygnskort gällande max 1 fisk för 75 kr. Endast medlem kan lösa årskort för 1350 kr Årskortet gäller mellan den 1:a maj det året man köper det till den 31:a mars året därpå oavsett när på året det inhandlas. Under april månad är det fiskeförbud i Lysegöl pga årlig översyn. Årskortet gäller heller inte måndag till lördag veckan innan vår årliga tävling Superbågen. Se hemsidan under aktiviteterna för tävlingsdatum. Max 2 fiskar/dygn eller max 8 fiskar/kalendermånad Medlemsavgift fr o m 2023: Senior 150:-, Junior/Pensionär 100:-, Familj 250:- Fiskekortsförsäljare! GULF (Virserums Bilservice), Målillavägen 7, Virserum tel: 0495-304 53 (OBS!Endast kontant betalning) Köp fiskekort på nätet via ifiske.se Viktiga regler i Lysegöl! - Fiskekort skall alltid medtagas och bäras synligt - Allt mete förbjudet, endast spinnfiske och flugfiske är tillåtet - Jigg och agnade krokar är förbjudet - Vintertid är pimpelfiske tillåtet - Vid pimpelfiske från is får naturliga beten användas typ räka, mask. OBS! Bara vid pimpelfiske! - Endast 1 spö per fiskare får användas - Båt är inte tillåtet att använda - Fångstbegränsning: 2 fiskar/dygn/dygnskort - Fångstbegränsning ungdomskort: 1 fisk/dygn/dygnskort - Fångstbegränsning årskort: 2 fiskar/dygn eller max 8 st/kalendermånad - Fångst skall registreras i pärmen vid info-tavlan ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karpfiske i Ånglegöl

Fiskekort!

Ett begränsat antal årskort släpps varje år (25 st) Endast medlem kan köpa årskort för karpfiske. Årskortet gäller kalenderår. Tidigare årskortsinnehavare har

förtur till året efter. Har inte nytt årskort lösts innan den 1 mars så försvinner förturen till förmån till eventuella väntande personer.

Pris: 1000 kr per kalenderår inkl medlemsavgift Fiskekortsförsäljare karpfiske Ånglegöl! Johan Nelson, Hantverkargatan 20 i Målilla, Tel: 070-601 97 99 Christian Hermansson, Konvaljstigen 5, Vetlanda, Tel: 073-067 98 89

Ånglegöl & Virserumssjön (OBS! gäller ej karpfiske i Ånglegöl)

Fiskekort!

Dygnsfiskekort krävs och gäller i Ånglegöl (ej karpfiske). I Virserumssjön är det fritt fiske, läs mer här!

Pris: 75 kr/dygn. Barn under 15 år fiskar på målsmans fiskekort. Medlem fiskar på medlemskortet. Det är tillåtet att meta (ej efter karp), spinnfiska och flugfiska samt pimpelfiska på vintern. I Ånglegöl kan man även vintertid angelfiska/ismeta. Pris fiskekort angelfiske/ismete: 15:-/angel/ismete, gäller även medlemmar. Fiskekortsförsäljare! GULF (Virserums Bilservice), Målillavägen 7, Virserum tel:0495-304 53. (OBS!Endast kontant betalning) Även båtnycklar hämtas och återlämnas här. Viktiga regler i Ånglegöl! - Fiskekort skall alltid medtagas och bäras synligt - Båt uthyrs per dygn i virserumssjön - Båtar skall efter fiske låsas på anvisad plats och nyckeln skall återlämnas snarast. - Ingen fångstbegränsning (gäller inte karp i Ånglegöl, se regler nedan) - Tänk på att inte skräpa ned i naturen. Speciella karpfiskeregler i Ånglegöl: För att bedriva karpfiske i Ånglegöl måste man följa speciella regler för karpfisket: Läs mer om Ånglegöl på: www.ånglegöl.se ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Båthyra (OBS!Endast kontant betalning)

Båt kan endast hyras i Virserumssjön i mån av tillgång.

Pris: 150 kr/dygn för icke medlem, Medlem 80 kr/dygn. Båtnycklar hämtas och lämnas hos GULF (Virserums Bilservice), Målillavägen 7, Virserum tel:0495-304 53. Ev skadegörelse beivras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Virserums SFK har vid styrelsemöte beslutat att ta ut en kontrollavgift med 4000 kronor för personer som bedriver olaga fiske i våra klubbvatten. Med olaga fiske menas fiske som strider mot gällande fiskeregler. Kontrollavgiften har stöd i gällande lagstiftning LAG 1981:533 om fiskevårdsområden. Förutom detta gäller regler för lagstadgad fisketillsyn enligt 47 paragrafen i fiskelagen (1993:787). Fisketillsynsmän har även rätt att beslagta fisk och fiskeredskap. Tjuvfiske i Virserums SFK:s klubbvatten polisanmäls alltid.

OBS! Allt fiske i VSFK:s vatten sker på egen risk

Virserums Sportfiske Klubb