© Copyright Virserums sportfiskeklubb 2002-2019

Prislista & regler 2019 och framåt

Skriv ut din prislista här:  Prislista Lysegöl Prislista Moren & Ånglegöl

Priser och regler fr o m 1/1- 2019 och framåt

Lysegöl (fiske efter regnbåge)

Fiskekort! Dygnsfiskekort krävs och kan lösas mellan 1/5-31/3.   Pris: 200 kr/dygn för icke medlem, medlem 170 kr/dygn. Barn under 15 år fiskar på målsmans fiskekort. Max 3 fiskar/dygnskort. Ungdomar ej fyllda 18 år kan köpa dygnskort gällande max 1 fisk för 60 kr. Endast medlem kan lösa årskort för 1000 kr, detta gäller 1/5-31/3. Max 3 fiskar/dygn eller max 9 fiskar/kalendermånad (Medlemsavgift fr o m 2019: Senior 150 kr, Junior/Pensionär 100 kr, Familj 225 kr) Fiskekortsförsäljare! GULF (Virserums Bilservice), Målillavägen 7, Virserum tel: 0495-304 53 Köp fiskekort på nätet via ifiske.se Viktiga regler i Lysegöl! - Fiskekort skall alltid medtagas och bäras synligt - Allt mete förbjudet, endast spinnfiske och flugfiske är tillåtet, vintertid är även pimpelfiske tillåtet - Vid pimpelfiske från is får naturliga beten användas typ räka, mask. OBS! Bara vid pimpelfiske! - Endast 1 spö per fiskare får användas - Båt är inte tillåtet att använda - Fångstbegränsning: 3 fiskar/dygn/dygnskort - Fångstbegränsning ungdomskort: 1 fisk/dygn/dygnskort - Fångstbegränsning årskort: 3 fiskar/dygn eller max 9 st/kalendermånad - Fångst skall registreras i pärmen vid info-tavlan ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karpfiske i Ånglegöl

Fiskekort!

Ett begränsat antal årskort släpps varje år (30 st) Endast medlem kan köpa årskort för karpfiske. Årskortet gäller kalenderår. Tidigare årskortsinnehavare

har förtur till året efter. Har inte nytt årskort lösts innan den 1 mars så försvinner förturen till förmån till eventuella väntande personer.

Pris: 350 kr per kalenderår + (Medlemsavgift fr o m 2019: Senior 150 kr, Junior/Pensionär 100 kr, Familj 225 kr) Fiskekortsförsäljare karpfiske Ånglegöl! Johan Nelson, Hantverkargatan 20 i Målilla, Tel: 070-601 97 99 eller 0495-211 69 Christian Hermansson, Konvaljstigen 5, Vetlanda, Tel: 073-067 98 89

Moren & Ånglegöl (OBS! gäller ej karpfiske i Ånglegöl)

Fiskekort!

Dygnsfiskekort krävs och gäller både i Ånglegöl (ej karpfiske) och Moren.

Pris: 50 kr/dygn. Barn under 15 år fiskar på målsmans fiskekort. Medlem fiskar på medlemskortet. Det är tillåtet att meta (ej efter karp), spinnfiska och flugfiska samt pimpelfiska på vintern. I Ånglegöl kan man även vintertid angelfiska/ismeta. Pris fiskekort angelfiske/ismete: 10:-/angel/ismete, gäller även medlemmar. Fiskekortsförsäljare! GULF (Virserums Bilservice), Målillavägen 7, Virserum tel:0495-304 53. Även båtnycklar hämtas och återlämnas här. Viktiga regler i Moren och Ånglegöl! - Fiskekort skall alltid medtagas och bäras synligt - Båt uthyrs per dygn. - Båtar skall efter fiske låsas på anvisad plats och nyckeln skall återlämnas snarast. - Ingen fångstbegränsning (gäller inte karp i Ånglegöl, se regler nedan) - Tänk på att inte skräpa ned i naturen. Speciella karpfiskeregler i Ånglegöl: För att bedriva karpfiske i Ånglegöl måste man följa speciella regler för karpfisket: Läs mer om Ånglegöl på: www.ånglegöl.se ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Båthyra

Båt kan hyras i Ånglegöl, Moren och Virserumssjön i mån av tillgång.

Pris: 150 kr/dygn för icke medlem, Medlem 80 kr/dygn. Båtnycklar hämtas och lämnas hos GULF (Virserums Bilservice), Målillavägen 7, Virserum tel:0495-304 53. Ev skadegörelse beivras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Virserums SFK har vid styrelsemöte beslutat att ta ut en kontrollavgift med 4000 kronor för personer som bedriver olaga fiske i våra klubbvatten. Med olaga fiske menas fiske som strider mot gällande fiskeregler. Kontrollavgiften har stöd i gällande lagstiftning LAG 1981:533 om fiskevårdsområden. Förutom detta gäller regler för lagstadgad fisketillsyn enligt 47 paragrafen i fiskelagen (1993:787). Fisketillsynsmän har även rätt att beslagta fisk och fiskeredskap. Tjuvfiske i Virserums SFK:s klubbvatten polisanmäls alltid.

OBS! Allt fiske i VSFK:s vatten sker på egen risk

Virserums Sportfiske Klubb