© Copyright Virserums sportfiskeklubb 2002-2024

Prislista & regler 2024 och framåt

Skriv ut din prislista här:

 Prislista 2024

Priser och regler fr o m 1/1- 2024 och framåt

Lysegöl (fiske efter regnbåge)

Fiskekort: Dygnsfiskekort/Årskort krävs och kan lösas mellan 1/5-31/3.     Pris:  250 kr/dygn för icke medlem, medlem 210 kr/dygn. Årskort 1500 kr + medlemsskap Barn under 15 år fiskar på målsmans fiskekort. Max 2 fiskar/dygnskort.  Ungdomar ej fyllda 18 år kan köpa dygnskort gällande max 1 fisk för 100 kr. Endast medlem kan lösa årskort för 1500 kr Årskortet gäller mellan den 1:a maj det året man köper det till den 31:a mars året därpå oavsett när på året det inhandlas. Under april månad är det fiskeförbud i Lysegöl pga årlig översyn. Årskortet gäller heller inte måndag till söndag veckan innan vår årliga tävling Superbågen. Se hemsidan under aktiviteterna för tävlingsdatum. Max 2 fiskar/dygn eller max 8 fiskar/kalendermånad Medlemsavgift fr o m 2024: Senior 150:-, Junior/Pensionär 100:-, Familj 250:- Fiskekortsförsäljare! GULF (Virserums Bilservice), Målillavägen 7, Virserum tel: 0495-304 53 (OBS!Endast kontant betalning) Köp fiskekort på nätet via ifiske.se Viktiga regler i Lysegöl! - Fiskekortet är personligt och skall alltid medtagas och bäras synligt - Vid kontroll av fiskekort av tillsynsperson ska identitet kunna styrkas med giltig legitimation - Allt mete förbjudet, endast spinnfiske och flugfiske är tillåtet - Jigg och agnade krokar är förbjudet - All användning av huggkrok är förbjudet - Vintertid är pimpelfiske tillåtet, ej ismete! - Vid pimpelfiske från is får naturliga beten användas typ räka, mask. OBS! Bara vid pimpelfiske! - Endast 1 spö per fiskare får användas - Båt är inte tillåtet att använda - Fångstbegränsning: 2 fiskar/dygn/dygnskort - Fångstbegränsning ungdomskort: 1 fisk/dygn/dygnskort - Fångstbegränsning årskort: 2 fiskar/dygn eller max 8 st/kalendermånad - Ingen catch & release tillåten - Fångst skall registreras i pärmen vid info-tavlan ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ånglegöl & Virserumssjön

Endast medlem får fiska i Ånglegöl. i Virserumssjön råder fritt fiske.

Viktiga regler i Ånglegöl! - Fiskekort/Medlemskort skall alltid medtagas och bäras synligt. Kortet är personligt och skall kunna styrkas med giltig legitimation. - Medlem kan spinnfiska, pimpla, ismeta & angelfiska samt flötmeta i Ånglegöl, dock är allt bottenmete i Ånglegöl förbjudet - Om karp fångas skall den återutsättas skyndsamt, det är absolut förbjudet att avliva eller flytta karp från Ånglegöl - Båt uthyrs per dygn i Virserumssjön, i Ånglegöl finns inga båtar för uthyrning - Båtar skall efter fiske låsas på anvisad plats och nyckeln skall återlämnas snarast. - Ingen fångstbegränsning (gäller inte karp i Ånglegöl, se regler nedan) - Tänk på att inte skräpa ned i naturen.

Karpfiske i Ånglegöl

Fiskekort!

För att bedriva karpfiske i Ånglegöl måste man ha ett årskort för karpfiske och följa speciella regler för karpfisket. Ett begränsat antal årskort släpps varje

år (25 st) Endast medlem kan köpa årskort för karpfiske. Årskortet gäller kalenderår. Tidigare årskortsinnehavare har förtur till året efter. Har inte nytt

årskort lösts innan den 1 mars så försvinner förturen till förmån till eventuella väntande personer.

Pris: 1000 kr per kalenderår inkl medlemsavgift Fiskekortsförsäljare karpfiske Ånglegöl! Johan Nelson, Hantverkargatan 20 i Målilla, Tel: 070-601 97 99 Christian Hermansson, Konvaljstigen 5, Vetlanda, Tel: 073-067 98 89 Läs mer om Ånglegöl på: www.ånglegöl.se ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Båthyra (OBS!Endast kontant betalning)

Båt kan endast hyras i Virserumssjön i mån av tillgång.

Pris: 150 kr/dygn för icke medlem, Medlem 80 kr/dygn. Båtnycklar hämtas och lämnas hos GULF (Virserums Bilservice), Målillavägen 7, Virserum tel:0495-304 53. Ev skadegörelse beivras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Virserums SFK har vid styrelsemöte beslutat att ta ut en kontrollavgift med 4000 kronor för personer som bedriver olaga fiske i våra klubbvatten. Med olaga fiske menas fiske som strider mot gällande fiskeregler. Kontrollavgiften har stöd i gällande lagstiftning LAG 1981:533 om fiskevårdsområden. Förutom detta gäller regler för lagstadgad fisketillsyn enligt 47 paragrafen i fiskelagen (1993:787). Fisketillsynsperson har även rätt att beslagta fisk och fiskeredskap. Olovligt fiske i Virserums SFK:s klubbvatten polisanmäls alltid.

OBS! Allt fiske i VSFK:s vatten sker på egen risk

Virserums Sportfiske Klubb